BASATO – Giải pháp truyền tin báo sự cố thông minh

BASATO – Giải pháp truyền tin báo sự cố thông minh
Tin tức nổi bật
1 / 5

Giám sát an toàn phương tiện

Giám sát an toàn bằng các thiết bị IoT lắp đặt trên phương tiện. Khai thác trực quan, vận hành hiệu quả và an toàn.
Chính sách bảo hành
  • Thời gian bảo hành thiết bị là 1 năm
  • Bảo hành 1 đổi 1 thiết bị định vị mới theo chính sách bảo hành
  • Thiết bị giám sát hành trình
  • Thiết bị giám sát vận hành
  • Giám sát di chuyển vận hành an toàn và tối ưu
  • Quản lý hoạt động kinh doanh vận tải
  • Tối ưu cung đường khai thác
  • Nâng cao an toàn
  • Nâng cao chất lượng phục vụ

Các dịch vụ khác

Xem thêm

Dữ liệu lớn – công nghệ AI

Tích hợp dữ liệu lớn với công nghệ AI để…

Anh MB 1 400x225 1

Nền tảng giải pháp IoT

Nền tảng kết nối các thiết bị đầu cuối thông…

iot platform 58775dfa8fc441

Bản đồ số trực tuyến

Cung cấp nền tảng để các ứng dụng và khách…

Landslides mapping 1024x536 1