BASATO – Giải pháp truyền tin báo sự cố thông minh

BASATO – Giải pháp truyền tin báo sự cố thông minh
Tin tức nổi bật

CAND: Bộ Công an lấy ý kiến đóng góp Dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháy

17/10/2022

Bộ Công an đã hoàn thành 2 dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháy để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đọc thêm:

Sơn La: Basato tổ chức tập huấn – chuyển giao hệ thống truyền tin báo sự cố thông minh cho Phòng CS PCCC&CNCH

Sơn La: Basato góp mặt tại Hội thao nghiệp vụ lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng

Theo đó, dự thảo “Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử” quy định các thuật ngữ và định nghĩa, phân loại và model, các thông số cơ bản, yêu cầu, phương pháp thử nghiệm, quy tắc kiểm tra đối với thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao. Dự thảo này áp dụng đối với thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao.

Đối với dự thảo “Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện bảo vệ cá nhân người chữa cháy – Dây cứu nạn, cứu hộ – cầu kỹ thuật và phương pháp thử” quy định các yêu cầu tối thiểu về thiết kế, tính năng, thử nghiệm đối với dây cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Dự thảo này không quy định các yêu cầu đối với các loại dây được thiết kế cho các hoạt động leo núi, cứu hộ hang động, cứu hộ dưới nước.

Toàn văn 2 dự thảo được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (xem chi tiết tại đây) để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.

Nguồn: CAND

Tin tức liên quan